JAK SADZIĆ WINOGRONA?

ZASADY PRAWIDŁOWEGO SADZENIA WINOGRON

Na dzień przed sadzeniem powinno się włożyć sadzonki do wiadra z wodą, aby korzenie nabrały wilgoci.

Sadzonkę należy przyciąć tak aby zostały tylko 2 wykształcone dolne pąki.

Przystępując do sadzenia należy wykopać dołki o szerokości ok. 30-40 cm i głębokości o 15-20 cm większej niż długość sadzonki. W dołkach, od strony północnej, wbija się paliki, zaś dno dołka można zaprawić kompostem lub obornikiem, w ilości nie większej niż 2 kg. Na obornik należy nasypać kilkucentymetrową warstwę wierzchniej ziemi (humusu) i na niej dopiero umieścić przyciętą krótko sadzonkę wsadzając ją głęboko na całą jej długość. Korzenie należy rozmieścić równomiernie, a dołek zasypać ziemią

W przypadku sadzenia wiosennego, do dołka należy nalać ok. 5 litrów wody. Gdy woda wsiąknie, należy zasypać dołek do końca, a nad wystającą częścią sadzonki usypać pięciocentymetrowy kopczyk ziemi.

Sadząc jesienią, nie wlewa się wody do dołka, a jedynie nad sadzonką usypuje się kopczyk o wysokości ok. 30 cm. Przycinanie sadzonki wykonuje się wiosną, po rozgarnięciu kopca, pozostawiając 2, 3 pąki i usypując nad sadzonką niski kopczyk (podobnie, jak to ma miejsce przy sadzeniu wiosennym).

Kiedy w maju latorośle przerosną kopczyk może ich być zbyt dużo. Należy wtedy zostawić dwie najgrubsze i najdłuższe, a pozostałe wyłamać. W miarę wzrostu rośliny, latorośle trzeba przywiązywać do palika. W ten sposób należy prowadzić krzew w pierwszym roku.

Sadzonki w pojemniku, na ogół wykonane są z krótkiego i cienkiego odcinka łozy. Sadzonki takie często potrzebują jednego sezonu na dojście do poziomu sadzonki wykonanej z grubego odcinka łozy z gołym korzeniem.

Godnymi polecenia są sadzonki wykonane z długiego, przynajmniej dwuoczkowego odcinka łozy, o grubym, dobrze rozwiniętym i dobrze zdrewniałym przyroście oraz dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym.

Różnica między sadzonkami w pojemnikach a sadzonkami kopanymi ze szkółki jest taka, że z pojemników słabiej drewnieją i w mroźne zimy potrafią przemarzać.